МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ТА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЦИФРОВОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ (ЧАСТИНА 1)

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ТА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЦИФРОВОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ (ЧАСТИНА 1)

Навчально-методичний посібник призначений для учнів, учителів фізики й студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Автор:  І.С. Чернецький
ISBN: 
Рік випуску:  2015
Кількість сторінок:  77
Видавництво:  Видавництво «Розумники»

Зміст
Загальні положення
Визначення періоду та частоти обертання тіла
Дослідження коливань нитяного маятника
Дослідження пружних властивостей тіл
Визначення коефіцієнта тертя ковзання
Вивчення умови рівноваги важеля
Визначення ККД простого механізму
Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури
Визначення питомої теплоємності речовини
Вимірювання опору провідника
Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників
Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників
Спостереження явища електромагнітної індукції
Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху
Вимірювання прискорення вільного падіння
Вимірювання жорсткості пружного тіла
Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань
Дослідження одного з ізопроцесів
Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму
Визначення температурного коефіцієнта опору металу й дослідження залежності опору напівпровідника від температури
Вимірювання індуктивності котушки
Дослідження магнітного поля Землі
Дослідження напівпровідникового діодаЮРИДИЧНА АДРЕСА
01133 м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1

КОНТАКТИ
Email: office@e-pidruchnyky.net Телефон: +38 (044) 228-00-30