Угода про використання  | Угода про конфіденційність

Угода користувача про використання сайту та програмного забезпечення

Ця Угода користувача (надалі – «Угода») укладається між адміністрацією (власником) Інтернет-сайту, розташованого на доменному імені http://e-pidrucnyky.net (надалі — «Сайт») Товариством з обмеженою відповідальністю «Є-ПІДРУЧНИКИ» (надалі — «Адміністрація»), та фізичною особою, яка приєдналась до цієї Угоди, яка звертається, підключається до інформації будь-якого типу або інформаційного наповнення Сайту, користується хоча б одним із Сервісів та/або Матеріалами, що надаються в рамках Сайту (далі — «Споживач»).

Дана Угода є публічною офертою.

Текст Угоди або активне гіпер-посилання на Угоду виводиться Споживачу під час його звернення, підключення до інформації будь-якого типу або інформаційного наповнення Сайту та/або реєстрації Споживача на Сайті, а також на сторінках Сайту, де можливе відправлення інформації від Споживача на Сайт. Погодження набирає чинності після підтвердження Споживачем надання згоди з його умовами у вигляді натиску Споживачем кнопки "Відправити", "Додати" або "Зберегти" під час реєстрації або відправлення інформації на Сайт.

Під час звернення, підключення до Сайту та/або реєстрації Споживача на Сайті Споживач беззастережно та безумовно приймає умови використання Сайту в повному обсязі.

Сервіси – комплекс послуг, які надаються Споживачу з використанням програмно-апаратних засобів, інтегрованих Адміністрацією з Сайтом.

Матеріали – будь-яка інформація, яка міститься на Сайті (включно, але не обмежуючись, програмне забезпечення, твори, програми, зображення, графіки й т.п.)

Сервіси та Матеріали Сайту призначені виключно для приватного (особистого) використання їх Споживачем.

Ця Угода регулює порядок використання Сервісів та Матеріалів Сайту, які надаються Адміністрацією Споживачу для отримання ним інформації.

Адміністрація Сайту залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови використання Сайту, викладені в Угоді, без попереднього повідомлення, а також залишає за собою право вносити зміни у Сервіси та Матеріали Сайту, змінювати, доповнювати зміст Сервісів та Матеріалів Сайту. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової редакції Угоди на Сайті. Якщо Споживач не погоджується з внесеними змінами, то він зобов’язаний відмовитись від доступу до Сайту та припинити використання Сервісів та Матеріалів Сайту.

Використання Сервісів та Матеріалів Сайту регулюється нормами діючого законодавства України.

1. Споживач Сайту

1.1. Споживачем Сайту є будь-яка приватна особа, яка зайшла і подивились хоча б на одну сторінку Сайту без попередньої реєстрації та авторизації на Сайті.

1.2. Споживач, зареєстрований і авторизований на Сайті з використанням його унікальних індивідуальних даних (персональні даних), може використовувати Сервіси й Матеріали Сайту, за встановлену Адміністрацією плату, протягом певного строку, встановленого Адміністрацією.

1.4. Для того, щоб користуватися Сервісами та Матеріалами Сайту, Споживачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з Угодою. Споживач не має права користуватися Сайтом, якщо він не прийняв умови Угоди.

1.5. Споживач не має права користуватися Сервісами та Матеріалами Сайту і не може прийняти умови Угоди, якщо Споживач не досяг встановленого законодавством віку для укладення подібних угод; або не виконав інших умов для укладення подібних угод передбачених законодавством.

1.6. Споживач надає згоду Адміністрації на збір та обробку його персональних даних, які він вносить під час реєстрації на Сайті (прізвище, ім’я, по-батькові, електронну адресу, телефон) та зобов'язується повідомляти у письмовій формі Адміністрацію Сайту про зміни його персональних даних.

1.7. Споживач погоджується з тим, що Сайт / Адміністрація Сайту надає доступу до його даних (персональних даних Споживача та даних здійсненої ним оплати) компанії (третій особі), яка здійснює білінг Сервісів та Матеріалів Сайту (автоматизована система обліку наданих послуг Споживачам та отриманих від Споживачів платежів).

1.8. Споживач попереджений та не заперечує, що доступ до його персональних даних та даних по оплаті Адміністрація надає третій особі для білінгу на підставі вказаних Споживачем даних під час реєстрації та оплати.

1.9. У випадку виникнення сумнівів в зазначених Споживачем даних під час реєстрації та/або оплати, Адміністрація може відхилити заявку Споживача на використання Сервісів та матеріалів Сайту.

1.10. Споживач погоджується не здійснювати дії:

- які можуть бути визначені як такі, що порушують законодавство України або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав;

- які приводять або можуть привести до порушення нормальної роботи Сайту та Сервісів Сайту;

- з розміщення інформації, яка містить віруси, створення додаткового навантаження на сервер, застосування програм, не обумовлених функціональним змістом інформаційного ресурсу Сайту та іншими способами.

1.11. Споживач попереджений про те, що Адміністрація Сайта не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститись на Сайті.

1.12. Споживач приймає положення про те, що всі Матеріали та Сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Споживач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-яку відповідальність й не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з цією рекламою.

2. Права інтелектуальної власності

Адміністрація Сайту попереджає Споживача про те, що зміст Сайту:

2.1. захищений авторським правом: тексти, фотографії, статті, проекти, анімації, графіки, аудіо- та відеозаписи та інше;

2.2. товарні знаки, торгівельні марки, логотипи є власністю Адміністрації або третіх осіб, які уповноважили Адміністрацію на їх використання на Сайті.

Будь-яке використання з комерційною метою та/або з будь-якою іншої метою, окрім як з метою приватного використання для власних потреб, включно адаптація, внесення змін, включення, переклад, в повному обсязі або частково, в будь-якій формі й будь-якими засобами (на папері, аудіо, відео, зображення за допомогою комп’ютера й іншими засобами) будь-яких Сервісів та матеріалів Сайту (включно, але не обмежуючись, текстів, фотографій, статей, проектів, анімацій, графіки, графіків, аудіо- та відеозаписів, товарних знаків, торгівельних марок, логотипів та іншого) заборонено й, у випадку використання, буде вважатись порушенням, що буде підставою для притягнення Споживача до відповідальності.

Програмне забезпечення Сайту, торгівельні марки й логотипи, які використовуються в такому програмному забезпеченні на Сайті, є власністю Адміністрації та/або третіх осіб, які уповноважили Адміністрацію на їх використання, й не можуть бути використані без попереднього дозволу власника. Це програмне забезпечення та використані в ньому торгівельні марки й логотипи захищено авторським правом й використання їх можливе виключно за умови укладення договору на їх використання. Їх використання без попередньої письмової згоди Адміністрації заборонено. Їх несанкціоноване використання є порушенням прав інтелектуальної власності.

2.3. Під час цитування матеріалів Сайту, включно охоронюваних авторських творів, посилання на Сайт є обов’язковим.

2.4. Назви, найменування, торговельні марки, логотипи, символи та слогани, зареєстровані в установленому порядку, є власністю їх законних власників. У матеріалах Сайту значки ® і/або ™ для їх позначення можуть використовуватись не завжди, проте, це не позбавляє їх власників прав на відповідні назви, найменування, торговельні марки, логотипи, символи та слогани. Їх несанкціоноване використання є порушенням прав інтелектуальної власності.

3. Адміністрація Сайту

3.1. Адміністрація має право:

3.1.1. на свій розсуд створювати, змінювати, скасовувати правила користування Сайтом;

3.1.2. видалити обліковий запис Споживача за порушення умов Угоди;

3.1.3. відмовити в реєстрації облікового запису Споживача, обліковий запис якого раніше був видалений за порушення умов Угоди.

3.2. Адміністрація зобов'язується:

3.2.1. здійснювати захист облікового запису Споживача від неправомірного доступу, змінення інформації, наданої Споживачем, а також від інших неправомірних дій у відношенні такої інформації усіма технічними засобами, що знаходяться в її розпорядженні;

3.2.2. надати всю доступну інформацію про Споживача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених законодавством України.

3. Умови та порядок використання Сервісів та Матеріалів Сайту, оплата

3.1. Споживач має право використовувати Сервіси та Матеріали Сайту виключно для власних потреб та на території України на умовах цієї Угоди (ліцензія на використання Сервісів та Матеріалів Сайту).

3.2. Споживач не має право роздруковувати, копіювати, вносити будь-які зміни, доповнення до Матеріалів Сайту та/або їх перероблювати, оброблювати їх та/або вносити будь-які зміни, доповнення до Сервісів Сайту та/або їх перероблювати, оброблювати.

3.3. Споживач зобов’язується не передавати Сервіси та Матеріали Сайту третім особам, а також права на їх використання. Не використовувати Сервіси та Матеріали Сайту для надання будь-яких послуг третім особам (як безкоштовно, так і з метою отримання прибутку), крім того, з метою одержання прибутку та/або одержувати прибуток від надання прав на Сервіси та Матеріали Сайту та/або їх окремих частин.

3.4. Споживач не має права використовувати Сервіси та Матеріали Сайту у цілях публічного показу та/або публічної демонстрації (показу Сервісів та Матеріалів Сайту за допомогою технічних засобів, пристроїв чи процесі у місцях, відкритому для вільного відвідування чи в місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї особи, яка здійснює показ, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час), а також для створення умов та (чи) надання доступу до Сервісів та Матеріалів Сайту третім особам.

3.5. У випадку порушення Споживачем умов, встановлених Угодою, Споживач сплачує на користь Адміністарції неустойку у сумі 10000 (десяти тисяч) грн. за кожен випадок порушення, а також зобов’язується компенсувати Адміністрації всі витрати та збитки, включаючи втрачену вигоду, які виникли чи можуть виникнути у зв’язку з таким порушенням.

3.6. Споживач використовує Сервіси та Матеріали Сайту протягом строку та за плату згідно тарифів, встановлених Адміністрацією. Строк використання Сервісів та Матеріалів Сайту встановлюється в залежності від суми оплати, обраної та сплаченої Споживачем згідно тарифів. Ліцензійні програмні продукти, придбані та/або завантажені на сайті http://e-pidrucnyky.net, можуть відображатися для перегляду чи прослуховування лише на 2 (двох) персональних пристроях Споживача.

3.7. Тарифи на використання Сервісів та Матеріалів Сайту встановлюються Адміністрацією. Тарифи із зазначенням суми, складу Сервісів (опис комплексу послуг) та Матеріалів Сайту, строку використання відповідних Серівсів та Матеріалів за кожним тарифом, а також інші відомості, які мають бути повідомленими Споживачу відповідно до цієї Угоди або вимогам законодавства повідомляються Споживачу:

3.7.1. при підписанні Угоди (станом на дату її укладання),

3.7.2. оприлюднюються на Сайті,

3.7.3. друкуються в рекламних та інформаційних матеріалах,

3.7.4. іншими способами, зручними Адміністрації.

3.7.5. інформація про зміну тарифів та/або про зміну складу Сервісів та Матеріалів Сайту повідомляється Споживача шляхом внесення відповідних змін до тарифів, викладених на Сайті. Тарифи змінюються Адміністрацією в односторонньому порядку.

3.8. Тарифи, які діють на день оплати, доводяться до Споживача в момент погодження ним оплати на Сайті, а також на сторінках Сайту, де можливе відправлення інформації від Споживача на Сайт. Погодження набирає чинності після підтвердження Споживачем надання згоди з сумою оплати у вигляді натиску Споживачем кнопки "Відправити", "Додати" або "Зберегти" під час оплати або відправлення інформації на Сайт. Додатково до Тарифів Споживач сплачує податки, збори, встановлені діючим законодавством України, а також витрати з переводу грошових коштів у випадку їх виникнення.

3.9. Плата за використання матеріалів Сайту здійснюється на умовах 100% передплати.

3.10. Оплата здійснюється в гривнях.

3.11. Адміністрація не несе відповідальності за послуги третіх осіб (включаючи їх вартість та умови надання), що здійснюють переказ грошових коштів Споживача.

3.12. Відкриття доступу до використання конкретних Сервісів та Матеріалів Сайту здійснюється Адміністрацією автоматично після вчинення Споживачем дій по оплаті використання відповідних Сервісів та Матеріалів.

3.13. Початком використання відповідних Сервісів та Матеріалів Сайту (дата початку ліцензії на використання Споживачем Сервісів та Матеріалів згідно обраного тарифу) є дата здійснення Споживачем оплати згідно відповідно тарифу.

4. Угода про конфіденційність

4.1. Порядок збору, використання та розголошення інформації, яка може бути визнана конфіденційною, здійснюється на підставі Угоди про конфіденційність розміщеної за адресою

4.2. Приймаючи умови цієї Угоди або відвідуючи сторінки Сайту, Споживач автоматично погоджується з умовами Угоди про конфіденційність.

5. Прикінцеві положення

5.1. Споживач приймає умови Угоди в разі фактичного використання Сайту. У цьому випадку Споживач розуміє і погоджується з тим, що Адміністрація Сайту буде розцінювати факт використання Споживачем Сайту, як згоду з умовами Угоди з відповідного моменту часу.

5.2. Діяльність Адміністрації Сайту проводиться відповідно до законодавства України. Будь-які претензії, суперечки, офіційні звернення будуть розглядатися виключно в порядку, передбаченому законодавством України.

5.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, понесені Споживачами або третіми сторонами, а також за упущену вигоду в результаті діяльності Сайту http://e-pidruchnyky.net

5.4. Споживач погоджується з тим, що він одноосібно відповідає (і що Адміністрація Cайту не несе відповідальності перед Споживачем та/або будь-якими третіми особами) за будь-яке порушення Споживачем своїх зобов'язань, встановлених цією Угодою, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки чи шкоду, які може понести й Адміністрація Сайту та Споживач, відповідно, зобов’язаний їх відшкодувати).

5.5. Ця Угода регулюється і тлумачиться у відповідності до чинного законодавства України. У разі визнання судом окремого пункту цієї Угоди таким, що є недійсним, решта Угоди зберігає повну юридичну силу і дійсність.

5.6. Умови цієї Угоди можуть бути змінені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку. Текст чинної Угоди доступний за адресоюЮРИДИЧНА АДРЕСА
01133 м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1

КОНТАКТИ
Email: office@e-pidruchnyky.net Телефон: +38 (044) 228-00-30