10 КЛАС. <br/>УКРАЇНСЬКА МОВА

10 КЛАС.
УКРАЇНСЬКА МОВА

Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, профільний рівень

Автор:  М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман
ISBN:  978-617-7205-26-4
Рік випуску:  2016
Кількість сторінок:  416
Видавництво:  Видавництво «Сиция»

Зміст підручника для профільного навчання української мови спрямований на засвоєння мовної культури в усій її багатогранності.  Ви  поглибите  знання  про  мовну  систему, ознайомившись із додатковими теоретичними відомостями з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології та фразеології, морфеміки, словотвору та морфології.  Метою  підручника  є  також  розкриття  стилістичних ресурсів сучасної української літературної мови. Ви удоско налите  навички  побудови  текстів  різних  стилів  і  жанрів,опануєте  виражальними  засобами  розмовного,  наукового стилів  мовлення,  вироблятимете  навички  дослідницької роботи  з  мовознавства,  роботи  з  довідковою  літературою,
навчитеся добирати лінгвокраїнознавчий матеріал. Теоретичні  відомості,  сутнісні  характеристики  мовознавчих понять стисло викладено в лінгвістичних довідках,  а  поглиблюються  відомості  про  мову  в  спеціальних завданнях на дослідження мовних явищ і фактів, аналіз, коментування,  оцінювання  їх  із  погляду  нормативності, відповідності сфері й ситуації спілкування. Вправи подаються в порядку зростання складності: від репродуктивних  до  творчих,  які  вимагають  умінь  сприймати, розпізнавати, порівнювати, робити висновки. Пропоновані мовознавчі студії, практикуми, система завдань на  спілкування допомагають  відшліфувати  правописні, орфоепічні,  стилістичні  навички,  перевірити  вміння використовувати  свої  знання  в  різних  умовах.  

Рекомендуємо також придбати:

Відгуки про товар:

Відгуків до товару немаєЮРИДИЧНА АДРЕСА
01133 м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1

КОНТАКТИ
Email: office@e-pidruchnyky.net Телефон: +38 (044) 228-00-30